Yhteenliittämisen järjestäminen

Suora yhteenliittäminen Härkätien Puhelin Oy:n verkkoon ei ole mahdollista, koska yhtiöllä ei ole omaa välitystekniikkaa, vaan yhtiö hankkii palvelut Länsilinkki Oy:ltä.

Yhteenliittäminen tapahtuu aina Länsilinkki Oy:n kautta, yhtiön hinnaston ja ehtojen mukaisesti, kts. www.westlink.fi.Yhteenliittämisen hinnoittelu

Hinnaston kohdat väylöitys ja ohjauspalveluille veloittaa Länsilinkki Oy Härkätien Puhelin Oy:n puolesta.

Hinnaston hinnat ovat verottomia. Hintoihin lisätään arvonlisävero sekä mahdolliset muut verot ja viranomaismaksut. Oikeus hintojen muutoksiin pidätetään. Hinnastossa esitetyt hinnat ovat voimassa normaalina työaikana. Normaalin työajan ulkopuolella suoritettavaksi tilatuista töistä veloitetaan tapauskohtaisesti ylityö- ym. kustannukset.


Yhteenliittämisen edellytykset

Toimenpiteet toteutetaan voimassa olevien lakien, viranomaismääräysten, telealan standardien ja Suomessa yleisesti käytössä olevien suositusten ja menetelmien mukaisesti, ellei osapuolten kesken ole erikseen sovittu muusta järjestelystä. Hinnaston mukaisten suoritteiden tilausoikeus on teleyrityksillä, jotka ovat tehneet Viestintämarkkinalain edellyttämän teletoimintailmoituksen tai saaneet toimintaansa varten teletoimiluvan sekä saaneet Viestintävirastolta teletoimintaansa varten tarvittavat numerosarjat, tunnukset ja tunnisteet. Kaikki suoritteet tulee tilata kirjallisesti. Kirjalliseksi tilaukseksi hyväksytään vakiintuneilta toimijoilta sähköposti tai sähköisen välitysjärjestelmän kautta tullut tilaus. 


Numeron siirrettävyyden toteuttaminen

Hinnat ovat voimassa Suomen Numerot NUMPAC Oy:n ylläpitämän sähköisen välitysjärjestelmän kautta tulleissa tilauksissa ja maksut myös veloitetaan kyseisen järjestelmän avulla. Erityistoimenpiteitä vaativien numerosiirtojen maksuista sovitaan tapauskohtaisesti.