Aloita valitsemalla käyttöosoite

Syötä ensin postinumero, tämän jälkeen voit syöttää muut osoitetiedot.
Jos et löydä tarkkaa katuosoitetta haun avulla voit tiedustella saatavuutta tästä.Yleistä

Ethernet-tekniikkaan perustuva xDSL-operaattorituote sisältää liitännän HTP:n Ethernet-verkkoon. Yhteys on mahdollista toteuttaa joko liittymäryhmäkohtaisella tai liittymäkohtaisella VLAN-yhteydellä Ethernet-runkoverkon liityntäpisteestä xDSL-liittymään.

xDSL -operaattorituotteen toimittaminen edellyttää, että HTP:n ja tilaavan operaattorin verkot ovat liitetty yhteen Ethernet-nieluliitännällä. Ethernet-nieluliitäntä on optinen 1Gbit/s yksimuotoliitäntä. Ethernet-nieluliittymä on saatavilla HTP:n laitetiloissa, osoitteessa Härkätie 733, 21490 MARTTILA. xDSL–operaattorituotteeseen ei sisälly nieluliitäntää vaan se sovitaan tapauskohtaisesti erikseen.
Ethernet-liitäntä

Ethernet yhteenliittäminen toteutetaan IEEE 802.1Q mukaisella loogisella VLAN:illa. Liikenne kulkee loppuasiakkaan päätelaitteelta (CPE) HTP:n DSLAM:in portille ja liittymään on asetettu asiakkaan yksilöivä VLAN ID -tunniste. Tunnisteen määrittää HTP ja tunniste liitetään jokaisen Ethernetkehyksen sisälle. Loppuasiakkaan tunnistamisessa käytetään DHCP Option-82/remote id -kenttää. DSLAM kytkee VLAN-kehykset yhdysliikennepisteen suuntaan. Ethernet-kytkimet kytkevät kehykset asiakkaan yhdysliikennepisteeseen. Asiakas kytkee liikenteen VLAN-tunnisteen perusteella. EthernetVLAN -tekniikka mahdollistaa yhteyksien muodostamisen sekä liittymäkohtaisesti että liittymäryhmäkohtaisesti L2-tasolla. Loppuasiakasrajapinnassa yhteys voi olla sillattu tai reititetty L2- tasolla. Liittymän nopeus rajoitetaan tilauksen mukaiseksi HTP:n DSLAMissa. Asiakas voi tilata käyttöönsä operaattorikohtaisia (liittymäkohtaisia tai liittymäryhmäkohtaisia) VLAN:ja yhteensä 50 kpl. Ensimmäiset 16 kpl VLAN:a sisältyvät Ethernet-nieluliitännän hintaan. . Mikäli samalla kertaa kytketään useampi VLAN, veloitetaan kytkentämaksu vain kerran. Loppuasiakasliittymään sallitaan 5 MAC-osoitetta. HTP varaa oikeuden sulkea liittymät, joiden havaitaan häiritsevän tietoliikennettä. HTP ilmoittaa näistä suluista operaattorille välittömästi.

Liittymäkohtainen VLAN

Liittymäkohtaisella operaattori-VLAN:illa toimitetaan asiakkaalle yksi operaattori-DSL -liittymä HTP:n ja palveluoperaattorin ennalta määrittelemästä VLAN poolista. IP-osoitteen loppuasiakas saa palveluoperaattoriasiakkaan omalta DHCP-palvelimelta.

Liittymäryhmäkohtainen VLAN

Liittymäryhmäkohtaisella operaattori-VLAN:illa toimitetaan asiakkaan operaattori-DSL -liittymät HTP:n ja palveluoperaattorin ennalta määrittelemästä VLAN poolista. IP-osoitteen loppuasiakkaat saavat palveluoperaattoriasiakkaan omalta DHCP-palvelimelta. Loppuasiakkaiden määrää ei ole rajoitettu, mutta yhdysliikennepisteessä käytössä olevien VLAN:ien määrä on 50 kpl. Tämän rajoitteen ylittävistä VLAN tarpeiden toteutuksista neuvotellaan asiakkaan kanssa erikseen.

Tilaajayhteys 

Tilaajayhteys ei sisälly xDSL-operaattorituotteeseen. HTP:n tilaajayhteystuote toimitetaan ja laskutetaan erillisen tilaajayhteyden palvelukuvauksen hinnaston mukaisesti. HTP:n tilaajayhteys päättyy talojakamoon, sisäverkon kytkentä laskutetaan erikseen. Tilaajayhteyden pituus ja tekniset ominaisuudet voivat rajoittaa liittymän maksiminopeutta.

Saatavuus 

ADSL–palvelun saatavuusalue on koko HTP:n HMV–alue, lukuunottamatta valokuidutettuja alueita. Muut xDSL–tekniikalla toteutettavat palvelut edellyttävät sähköpostitse tehtävää saatavuuskyselyä. Saatavuuskyselystä HTP voi veloittaa hinnastonsa mukaisen palvelumaksun. HTP pitää itselleen oikeuden perustellusta syystä kieltäytyä toimittamasta palvelua. Tilaaja vastaa siitä, että loppuasiakkaalla on oikeus käyttää yläkaistaa. 

Toimitusaika

xDSL-yhteyksien tavoitteellinen toimitusaika on 10 työpäivää (2 viikkoa). Tavoitetoimitusaika ei sisällä päätelaiteasennuksia. HTP ilmoittaa työn valmistumisesta tilaajalle yhden työpäivän kuluessa palvelun kytkemisestä.

Käytettävyys 

HTP takaa toimittamilleen yhteyksille yleisten toimitusehtojensa mukaisen käytettävyyden. Jos kuukausittainen epäkäytettävyysaika ylittää toimitusehdoissa mainitun epäkäytettävyysajan, hyvittää HTP tilaajan kirjallisesta pyynnöstä kyseisen tuotteen kuukausimaksun.

Viankorjaus 

Tavoitteellinen korjausaika on 24 tuntia palveluaikana ma-pe 8.00-16.00 (kolme arkipäivää) vikailmoituksen vastaanottamisesta. Viankorjausta voidaan jatkaa palveluajan ulkopuolelle operaattoriasiakkaan erillisestä tilauksesta.

Muut ehdot

Mikäli liittymä ei tilaajajohdon pituuden tai laadun takia toimi tilatulla nopeudella, varaamme mahdollisuuden toimittaa liittymä joko hitaammalla nopeudella ko. hitaampaa nopeutta vastaavalla hinnalla tai sopia muusta menettelystä.Tuotevaihtoehdot

Yhteyden enimmäisnopeus asiakkaalle päin 1,5 Mbps ja asiakkaalta ulos päin 750 Kbps.

Yhteyden enimmäisnopeus asiakkaalle päin 24 Mbps ja asiakkaalta ulos päin 1 Mbps. Rajoitettu saatavuus.

Yhteyden enimmäisnopeus asiakkaalle päin 3 Mbps ja asiakkaalta ulos päin 750 Kbps.

Yhteyden enimmäisnopeus asiakkaalle päin 8 Mbps ja asiakkaalta ulos päin 1 Mbps.