Tilaajaverkon vuokraus

Tilaajayhteys on Härkätien Puhelimen laitetilan ja yleisen televerkon päätepisteen, kuten talojakamon kytkentäpisteen, välillä oleva yhteys.

Tarjoamme ensisijaisesti operaattoreille nykyaikaisia optisia tilaajayhteyksiä asiakkaiden verkkoon liittämiseksi. Perinteisellä kuparikaapelilla toteutetut yhteydet saatavilla rajoitetusti.

Tilaajayhteys -palvelua voidaan hyödyntää esimerkiksi xDSL Ethernet -palvelun kanssa.

Kuparisten tilaajayhteyksien hinnasto on voimassa 15.6.2021 asti.

Yhdysjohtoverkon vuokraus

Laitetilojemme ja eri kytkentäpisteiden välille on mahdollista vuokrata yhdysjohtoja.
Tilaajayhteys 2M G.703 on tilattavissa yhdysjohtoverkkoon ja lopputilaajan yhteytenä.

Tietoa siirtoyhteyksistä

Vuokrat perustuvat kustannuksiin ja noudatamme hinnoittelussa Liikenne- ja viestintäministeriön sekä Viestintäviraston ohjeita ja määräyksiä. Härkätien Puhelimen liityntärajapinnat ovat yleisten telestandardien mukaiset.

Verkon saatavuuskyselyt voi välittää sähköpostilla osoitteeseen  info@htp.fiTuotevaihtoehdot

Siirtojärjestelmä toimitetaan ITU-T G.703 -stadardin mukaisesti tilatulle yhteysvälille. Siirtoyhteyttä voidaan käyttää mm. puheen ja tiedon välittämiseen televerkossa 2Mbps -nopeudella.

Härkätien Puhelin voi toteuttaa järjestelmän valmiiksi rakennettuun siirtojärjestelmäverkkoonsa tai siirtojärjestelmänä laitetilan ja loppuasiakkaan välille kuparikaapeleilla. Kuparikaapeleiden enimmäispituus järjestelmälle on 3km.

Tekninen saatavuus selvitetään tapauskohtaisesti. Selvityspyynnöt voi välittää sähköpostilla info@htp.fi

Tilaajayhteys toimitetaan kuparikaapelilla Härkätien Puhelimen laitetilasta asiakkaan  kiinteistöön kahdella johtimella.

O-laatuisella tilaajayhteydellä tarkoitetaan niin sanotun tavanomaisen laadun tilaajayhteyttä, joka vastaa laatutasoltaan puheliikenteeseen tarkoitettua johtoparia.

Tilaajayhteys toimitetaan kuparikaapelilla Härkätien Puhelimen laitetilasta asiakkaan  kiinteistöön kahdella johtimella.

Special Ordinary -laatuisella tilaajayhteydellä tarkoitetaan niin sanottua erikoislaadun tilaajayhteyttä, joka toteutetaan valikoidulla metallijohtimisen kaapelin johdinparilla. Special Ordinary -laatuinen tilaajayhteys on tarkoitettu nimenomaan dataliikenteen siirtoon esimerkiksi ADSL-menetelmällä.

Tilaajayhteys toimitetaan kuparikaapelilla Härkätien Puhelimen laitetilasta asiakkaan  kiinteistöön neljällä johtimella.

Special Ordinary -laatuisella tilaajayhteydellä tarkoitetaan niin sanottua erikoislaadun tilaajayhteyttä, joka toteutetaan valikoidulla metallijohtimisen kaapelin johdinparilla. Special Ordinary -laatuinen tilaajayhteys on tarkoitettu nimenomaan dataliikenteen siirtoon esimerkiksi ADSL-menetelmällä.

Optinen tilaajayhteys toteutetaan yksimuotokuidulla (G.652).

Optinen tilaajayhteys alkaa asiakaskiinteistön talojakamosta ja päättyy HTP:n lähimpään kuituliityntäverkon ristikytkentätelineeseen.

Asiakas vastaa loppuasiakkaan tiloissa olevista laitteista.

Kuukausimaksu sisältää yhden kuituparin. Jokaisesta lisäparista veloitetaan erillinen kuukausimaksu.

Tilaajayhteys on rajoitetuisti saatavilla kuituverkkoon liitetyissä kiinteistöissä HTP:n toimialueella.

Yläkaistayhteydellä puhelinverkon tilaajayhteydestä jakosuotimen avulla erotaan taajuuskaista, joka sijoittuu 20 kHz:n yläpuolelle.

Yläkaista vuokrataan yhteyksiin, joissa on käytössä HTP Lankapuhelin. Mikäli yhteydellä ei ole puheliittymää tulee kohteeseen tilata jokin muu HTP Tilaajayhteys -tuote.

Yläkaistan tilaava operaattori on velvollinen huolehtimaan tarvittavista taajuusaluesuodattimista palvelun virheettömän toiminnan takaamiseksi.

Yhdysjohto toimitetaan kuparikaapelilla Härkätien Puhelimen laitetilojen välille.

O-laatuisella tilaajayhteydellä tarkoitetaan niin sanotun tavanomaisen laadun tilaajayhteyttä, joka vastaa laatutasoltaan puheliikenteeseen tarkoitettua johtoparia.

Tuote hinnoitellaan johdon pituuden perusteella alkavalta 100m.


Yhdysjohto toimitetaan kuparikaapelilla Härkätien Puhelimen laitetilojen välille.

Special Ordinary -laatuisella tilaajayhteydellä tarkoitetaan niin sanottua erikoislaadun tilaajayhteyttä, joka toteutetaan valikoidulla metallijohtimisen kaapelin johdinparilla. Special Ordinary -laatuinen tilaajayhteys on tarkoitettu nimenomaan dataliikenteen siirtoon esimerkiksi ADSL-menetelmällä.

Tuote hinnoitellaan johdon pituuden perusteella alkavalta 100m.


Yhdysjohto toimitetaan kaksi parisella kuparikaapelilla Härkätien Puhelimen laitetilojen välille.

Special Ordinary -laatuisella tilaajayhteydellä tarkoitetaan niin sanottua erikoislaadun tilaajayhteyttä, joka toteutetaan valikoidulla metallijohtimisen kaapelin johdinparilla. Special Ordinary -laatuinen tilaajayhteys on tarkoitettu nimenomaan dataliikenteen siirtoon esimerkiksi ADSL-menetelmällä.

Tuote hinnoitellaan johdon pituuden perusteella alkavalta 100m.